Ce credem

Noi credem într-un singur Dumnezeu fiinţând în trei Persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Noi credem în Sfintele Scripturi (Biblia) aşa cum au fost ele serise în original sub inspiratia Duhului Sfant, ca fiind infailibile, demne de toata inerederea şi avand autoritate suprema în toate problemele de credinta şi viata.

Noi credem în dumnezeirea (divinitatea) Domnului nostru Isus Cristos, în întruparea Lui prin naşterea din fecioară, în viaţa Lui umană fără păcat, în moartea Lui înlocuitoare şi ispăşitoare, în învierea Lui în trup, în inălţarea Lui la cer, în lucrarea Lui actuală ca singur Mijlocitor între om şi Dumnezeu şi în reîntoarcerea Lui în putere şi în glorie.

Noi credem că omul este pierdut datorită faptului că prin neascultare a ieşit de sub autoritatea lui Dumnezeu unde trebuie să se întoarcă prin pocăinţa de păcate şi credinţa în jertfa Domnului Isus Cristos.

Noi credem că pentru mântuirea omului păcătos şi pierdut, naşterea din nou prin jertfa de pe cruce a Domnului Isus Cristos şi prin lucrarea lăuntrică a Duhului Sfânt, este absolut necesară. Credem că toţi cei care se întorc la Dumnezeu cu pocăinţă şi credinţă, primind pe Domnul Isus Cristos ca Mantuitor, sunt născuţi din nou prin Duhul Sfânt şi devin copii ai Lui Dumnezeu.

Noi credem în Duhul Sfânt care locuieşte credinciosul şi îl ajută să trăiască o viaţă sfântă, marturisindu-l pe Domnul Isus şi luerând pentru EI. Duhul Sfânt realizează unitatea, în dragoste, a tuturor credincioşi1or nascuţi din nou conform Evangheliei.

Noi credem în Biserica Universală care este Trupul lui Cristos format din cei mântuiţi din toate timpurile şi din toate locurile, de pe pământ şi din ceruri.

Noi credem în învierea pentru judecată, a tuturor oamenilor din toate generatiile. Cei mântuiţi vor învia pentru viaţa veşnică în Împărăţia Cerurilor, iar cei pierduţi vor învia pentru osânda veşnică.

Noi credem în a doua venire în trup a Domnului Isus Cristos şi în strângerea credincioşilor Lui laoaltă cu El în glorie.