• Evenimente

  20 decembrie 2020

  Tags

  Rugăciune și post 20 – 24 Decembrie 2020

  Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri… (Faptele Apostolilor 1:14)

  Vă salutăm pe toți în Numele Domnului Isus! Și vă dorim multă binecuvântare și protecție din partea lui Dumnezeu, mai ales în aceste vremuri de încercare pentru întreaga lume!

              Chemarea Domnului Isus pentru toți cei mântuiți este ca în asemenea vremuri să vegheze, să întărească unitatea și misiunea pe care o au. Noi trăim și trecem prin aceleași încercări ca toți ceilalți din jurul nostru. Pentru mulți din semenii noștri, vremurile acestea reprezintă motive de descurajare și dezămăgire, însă pentru noi sunt ocazii în care Dumnezeu ne cheamă să ne încredem mai mult în El, știind că așteptăm ”o patrie mai bună”. Pe drumul spre destinație trebuie să trecem prin diferite situații, dar la final vom înțelege că toate au avut un scop.

                          Dorința noastră este să vă chemăm la post și rugăciune. Sunt două unelte deosebit de importante pentru fiecare credincios și pentru fiecare biserică. Posibil ca dumnevoastră să fiti deja implicati în post și rugăciune, nu este nici o problemă, continuați, poate preluați și din temele  propuse de către noi. Sunt 5 zile, până la Sărbătoarea Întrupării Domnului Isus Hristos, în care vă chemăm să ne smerim înaintea lui Dumnezeu prin această lucrare spirituală.

              Dumnezeu să ne dea biruință!

  Prima zi

  1. Uniți pentru a cere înviorarea spirituală a Bisericilor – Faptele Apostolilor 20:17 – 32

  Cerem de la Domnul:

  • Pandemia să nu afecteze unitatea Bisericii
  • Credincioșii să nu neglijeze relația cu Domnul
  • Bisericile să se lase conduse de Duhul Sfânt
  • Bisericile să accepte nevoia de schimbare, în acord cu libertatea Cuvântului
  • Bisericile să caute voia Domnului, nu voia oamenilor
  • Bisericile să fie pline de freamăt în așteptarea venirii Domnului.
  • Uniți în implorarea izbăvirii Domnului – Faptele Apostolilor 5:29 – 32

  Mijlocim către Domnul pentru:

  • Izbăvirea Bisericilor din această pandemie
  • Vindecarea grabnică a celor infectați
  • Mângâierea credincioșilor care au pierdut persoane dragi
  • Ca El să înlăture definitiv acest virus doar atunci cand Și-a îndeplinit scopul și lucrarea cu el.
  • Ca autoritățile să reevalueze posibilitatea ca Bisericile să se poată închina liber cât mai repede posibil

  A doua zi

  • Uniți pentru a cere maturitate și sfințire în viața credincioșilor – Faptele Ap. 6:1 – 15

  Cerem de la Domnul:

  • manifestarea roadei Duhului Sfânt în viața fiecărui credincios
  • putere de sfințire pentru toți credincioșii din biserici
  • ca experiența pandemiei să ne maturizeze spiritual
  • mai multă pasiune după Cuvântul lui Dumnezeu
  • dorința de a umbla în părtășie mai apropiată cu cei din Biserica locală
  • capacitatea de îngăduință și înțelegere reciprocă
  • dorința arzătoare de a căpăta chipul lui Cristos
  • Uniți în vederea mărturisii și părăsirii păcatelor – Faptele Apostolilor 8:1 – 13
  • Cerem Domnului să ne cerceteze prin Duhul Sfânt
  • Ne cercetăm noi înșine în vederea descoperirii păcatelor nemărturisite
  • Mărturisim Domnului orice păcat, indiferent de dimensiunea lui
  • Ne cerem iertare de la Domnul
  • Ne exprimăm durerea și regretul față de prezența acelui păcat în viața noastră
  • Cerem Domnului putere și curaj să renunțăm definitiv la păcatul respectiv
  • Mulțumim Domnului pentru iertare și eliberare
  • Ne angajăm înaintea Lui să veghem la propria viață spirituală

  A treia zi

  • Uniți în susținerea familiilor – Faptele Apostolilor 10:1 – 7

  Mulțumim Domnului:

  • Pentru familiile din Bisericile noastre
  • Pentru exemplul familiilor creștine
  • Pentru implicarea în susținerea lucrării lui Dumnezeu

  Mijlocim înaintea Domnului:

  • Pentru unitatea familiilor de credincioși
  • Pentru resurse spirituale și materiale
  • Pentru locuri de muncă (pentru părinți)
  • Pentru o atmosferă binecuvântată în fiecare familie de credincioși
  • Pentru puterea spirituală a părinților prin care să-și influențeze copiii
  • Familia să fie păzită de căderi spirituale și morale
  • Familii încrezătoare în Domnul, indiferent de împrejurări
  • Uniți în mijlocire pentru generația tânără – Faptele Apostolilor 20:7 – 12

  Mijlocim înaintea Domnului:

  • Tinerii să fie păziți de valorile strâmbe ale lumii
  • Să descopere personal frumusețea umblării cu Domnul
  • Să aibă biruință la examene
  • Să nu cadă în ispitele specifice vârstei lor
  • Să dorească să se implice în slujirea Domnului
  • Să poată fi acceptați și integrați cu ușurință de Biserică
  • Să trăiască în conformitate cu adevărul Scripturii

  A patra zi

  • Uniți în mijlocire pentru câștigarea oamenilor nemântuiți – Faptele Apostolilor 26:12 – 20

  Cerem de la Domnul:

  • Putere de mărturisire pentru fiecare credincios
  • Înțelegerea responsabilității mărturisirii ca pe o datorie
  • Disponibilitate pentru mărturisire
  • Resurse pentru mărturisire: timp, bani etc.
  • Găsirea unor strategii de mărturisire biblice și eficiente, în contextul pandemiei

  Mijlocim înaintea Domnului:

  • Pentru cercetarea celor nemântuiți
  • Pentru ca experiența pandemiei să le îndrepte inima spre Dumnezeu
  • Pentru puterea de a se desprinde de păcate și ritualuri seci
  • Pentru capacitatea de a pricepe mesajul Evangheliei
  • Pentru întoarcerea la Domnul a milioane de români care nu au trăit experiența nașterii din nou
  • Pentru serviciile divine si evenimentele evangheliste cu ocazia Sărbătorii Întrupării Domnului Isus Hristos ( Dorobantu / Nicolae Balcescu / Crucea / Osmancea / Harsova / Constanta ).

  Ziua a cincea

  • Uniți în mijlocire cu privire la situația economică – Faptele Apostolilor 16:11 – 15

  Cerem de la Domnul:

  • Îndurare în privința situației economice a țării
  • Înțelepciune și integritate pentru cei care conduc țara
  • Adoptarea unor măsuri eficiente din punct de vedere economic
  • Categoriile vulnerabile să nu sufere de foame
  • Relansarea economică de succes
  • Binecuvântarea credincioșilor cu locuri de muncă stabile
  • Binecuvântarea firmelor care au patroni credincioși și lucrează cinstit
  • Creștere economică, astfel încât românii plecați în afara granițelor să se întoarcă acasă
  • Uniți în proslăvirea Domnului – Faptele Ap. 2:42 – 47

  Aducem laudă și recunoștință Domnului pentru:

  • Înțelepciunea, dragostea și puterea manifestate în lucrarea de mântuire
  • Biruința asupra Diavolului, păcatului și morții
  • Confirmarea perfecțiunii jertfei Sale prin așezarea la dreapta Tatălui
  • Mijlocirea desăvârșită pe care o face în prezent
  • Încurajarea de a cere orice în Numele Lui
  • Prezența Domnului în cer a făcut posibilă trimiterea Duhului Sfânt
  • Promisiunea că va fi cu noi în toate zilele
 • 0 Comments

  Take a look at some of the responses we've had to this article.

 • Leave a Reply

  Let us know what you thought.

 • Name (required):

  Email (required):

  Website:

  Message: