Îngrijind de Casa Domnului

Îngrijind de Casa Domnului

E vremea să îngrijim de Casa Domnului!
“De aceea Cuvântul Domnului le-a vorbit prin proorocul Hagai astfel: Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiţi în case căptuşite cu tavan, când Casa aceasta este dărâmată? Aşa vorbeşte acum Domnul oştirilor: