Viziune

Dorim împărtăşirea Veştii Bune a lui Isus Cristos cu locuitorii din Constanţa şi din împrejurimile apropiate sau îndepărtate. În acest sens dorim ca Biserica să fie o mărturie vie a prezenţei şi lucrării lui Isus Cristos şi un loc unde oamenii păcătoşi, cei răniţi, deprimaţi, frustraţi şi dezorientaţi să poată găsi dragoste, acceptare, ajutor, speranţă, iertare, călăuzire şi încurajare, găsindu-L pe Dumnezeu în Fiul Său – Isus Cristos.

Dorim primirea unui mare număr de membri în părtăşia Bisericii, cărora să le arătăm dragostea lui Cristos, care să se bucure să trăiască în armonie unii cu alţii ca şi mădulare în Trupul lui Cristos, şi ei să se implice în slujirea lui Dumnezeu.

Dorim creşterea membrilor Bisericii spre maturitate spirituală, prin cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu şi aplicarea adevărurilor biblice în viaţă; în cadrul părtăşiei Bisericii, a unor grupe mici, care să ofere învăţare, mustrare, îndreptare şi înţelepciune în neprihănire; prin seminarii, conferinţe, discuţii, şi printr-o Şcoală biblică pentru membrii Bisericii noastre.

Dorim echiparea fiecărui credincios pentru o lucrare semnificativă în misiunea de zidire spirituală a Bisericii (edificare internă şi lărgire externă a ei) şi de mărturie a ei, ajutându-l pe acesta să-şi descopere darurile şi talanţii pe care Dumnezeu i le-a dat.

Dorim trimiterea de evanghelişti, misionari, plantatori de biserici, păstori, învăţători şi lucrători destoinici pentru orice lucrare bună în lucrarea lui Dumnezeu din Biserică şi din lume, şi provocarea fiecărui credincios de a trăi în lumea aceasta o viaţă de mărturie misionară.

Dorim trimiterea membrilor din Biserică în slujirile de edificare a Trupului lui Cristos, şi în proiecte de misiune pe termen scurt sau lung în diverse zone misionare.

Dorim edificarea Bisericii şi multiplicarea ei, înfiinţând noi Biserici în fiecare cartier a oraşului Constanţa şi în misiunile pe care le are Biserica în afara oraşului Constanţa.

Dorim să aducem închinarea noastră vie, sfântă şi plăcută lui Dumnezeu, în Duh şi în Adevăr; o închinare a Bisericii ca întreg, prin servicii divine relevante şi prin dedicarea vieţii fiecăruia dintre noi faţă de Dumnezeu. Avem credinţa că această viziune (această dorinţă) va deveni realitate. Motivul credinţei noastre este acela că ea este inspirată de Dumnezeu şi se ancorează în El.